Member of the School Council

Dean: Peng Kaiping

Communist Party Committee Secretary: Liu Taoxiong

Vice Dean: Li Zhengfeng, Wang Tianfu, Zhao Kejin

Communist Party Committee Vice Secretary: Li Ying, Zhang Chenggang