Member of the Academic Degree Evaluation Committee

President:Jing Yuejin

Vice President:Chen Qi

Member:Jing Yuejin,Chen Qi,Qiu Jun,Guo Yuhua,Han Xibin,Li Hong,Fan Fumin,Li Manli,Pang

Xun,Wang Pusheng,Wang Tianfu,Yan Jian,Zhao Kejin

Secretary:Wang Chengwei