Member of the Academic Degree Evaluation Committee

President: Li Zhengfeng

Vice President: Meng Tianguang

Member: Li Zhengfeng, Meng Tianguang, Huang Yuxing, Li Hong, Liu Feng, Ren Jiantao, Sun Xuefeng, Tan Huosheng, Ying Xing, Zhang Dan, Zheng Lu, Zheng Meihong

Secretary: Zhao Yizhang