Member of the Academic Degree Evaluation Committee

President: Li Zhengfeng

Vice President: Zhao Kejin

Member: Li Zhengfeng, Zhao Kejin, Li Hong, Pang Xun, Ren Jiantao, Sun Xuefeng, Tan Huosheng, Wan Xiaoang, Wang Tianfu, Zheng Lu, Zheng Meihong, Meng Tianguang

Secretary: Huang Yuxing