Member of the School Council

Dean: Peng Kaiping

Communist Party Committee Secretary: Ouyang Qin

Vice Dean: Wang Tianfu, Zhao Kejin, Meng Tianguang

Communist Party Committee Vice Secretary: Li Ying, Rong Ke